AYM, ek MTV’de gerekçeli kararı açıkladı

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından, gerekçeli kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme gerekçeli kararında, ölçülü olmak kaydıyla olağanüstü durumlarda ekonomik kayıpların telafisi amacıyla ek vergi getirilebileceğini dile getirdi.

Kararda, Anayasa Mahkemesi’nin geçmiş dönemde aldığı; deprem gibi olağanüstü olayların yaşandığı dönemlerde oluşan ekonomik kayıpların telafisi amacıyla ek vergiler öngörülebileceği yolundaki içtihadından ayrılmayı gerektiren bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Önceki iki karara atıfta bulundu

Kararda 1999 depreminden sonra getirilen vergilere yönelik Anayasa Mahkemesi’nin ‘deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların giderilmesi ve toplumsal dayanışmanın sağlanması gibi sosyal ve ekonomik şartların zorunlu kıldığı nedenlerle ek vergi getirilmesinde kamu yararının gözetildiği’ kararı hatırlatıldı.

Benzer konuda verilen bir diğer karara da atıfta bulunularak, 2003 yılında getirilen ek vergilerin ise ekonomik programın hedeflerini tehlikeye düşüren gelir kaybının telafisi amacıyla ek vergi ihdasının ise olağanüstü şartların zorunlu kıldığı bir durum olarak görülmediğine vurgu yapıldı.

Kararda deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların hangi vergilendirme araçlarıyla giderileceğine ilişkin takdirin yasama organına ait olduğunun altı çizilirken, “Sahip olunan aracın değeri ile araç sahiplerinin ödeme güçleri ve kişisel durumlarının da dikkate alındığı gözetildiğinde tutarı itibarıyla yüksek olduğu söylenemeyecek ek MTV’nin araç sahiplerine aşırı külfet yüklemediği, yaşanan deprem nedeniyle oluşan maddi kayıpların büyüklüğü karşısında bu kayıpların giderilmesi neticesinde elde edilecek fayda ile araç sahiplerinin katlanacağı külfet arasında makul olmayan bir dengesizlik bulunmadığı değerlendirilmektedir” ifadeleri dikkat çekti.

Mahkeme ayrıca Ek MTV gelirlerinden belediyelere pay ayrılmamasını öngören kanun hükmünün de Anayasaya aykırı olmadığını hükme bağladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir